|  | 

Editorial

Salamat Pangulong Duterte

Tunay nga ang kasabihan na ang Edukasyon ay para sa lahat, walang bata o matanda at walang pinipiling anumang lahi o tribu, dahil ang edukasyon ay para sa lahat at karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng edukasyon.

Ito ang naging tagumpay ng mga Indigenous People sa rehiyon ng Cordillera dahil nabuo ang IP Council of Elders na tutulong sa pagbalangkas ng mga polisiya ng Department of Education na tuon sa pangangailangan ng mga IPs na estudyante at ito ay inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Dutarte.

Sa Cordillera, naitalaga na presidente si Andres Ngaoi ng Cordillera Council of Elders na aniya ay mapalad ang Cordillera dahil sinuportahan ni DepEd Secretary Leonor Briones ang IPEd  na kung saan ay hindi na magiging kulelat ang mga IPs pagdating sa larangan ng edukasyon.

Nabuo ang nasabing Council of Elders for IPEd  sa pamamagitan ng isang Department Order 62  mula sa DepEd upang tumulong sa pagbalangkas ng isang pambansang polisiya na ang kaakibat nito ay ang pagsasaayos ng edukasyon para sa IPs sa bansa na kung saan ay magkakaroon ng pakialam ang IPs sa pagbuo ng mga polisiya sa DepEd na naayon sa pangagailangan ng nila.

Ito rin ang siyang magiging gabay sa pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan sa edukasyon o libreng edukasyon na nakasaad sa Konstitusyon ng Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) o maging sa ibang deklarasyon ng United Nations.

Ang IPEd Council of Elders ay magsisilbing resource person o consultant sa pagbuo ng framework para sa local level lalo na sa paghubog sa mga kurikulum hinggil sa pagpreserba ng mga kultura at tradisyon ng rehiyon o ng bawat tribu.

Nangangahulugan na ang bawat tribu ng Cordillera ay magkakaroon ng presentasyon ng bawat kultura at tradisyon sa nasabing  konseho upang magkaroon ng saysay ang pagbalangkas ng edukasyon para sa IPs.

Mapapangalagaan din nang maayos ang pagpreserba ng mga nakaugaliang tradisyon ng bawat tribu na kung saan ay magkakaroon ng malawakan na kaalaman ang bawat estudyante sa mga katutubong awit at sayaw ng bawat tribu at maging ang mga kasuutan, kaugalian at paniniwala.

Dahil sa pagkakabuo ng nasabing IPEd Council of Elders sa Cordillera ay lubos ang naging pasasalamat ng mga tribu na pinangunahan ni Engineer Ngaoi kay Pangulong Duterte na anila ay napapanahon ang pagiging bahagi ng IPs sa paghubog ng edukasyon para sa malawakang kaalaman ng mga Indigenous People ng Cordillera. TFP

ABOUT THE AUTHOR