Saturday, December 15, 2018

COMMUNITY

A Cause that fits to a tee

The operating leaders behind the successful staging of the 6th Philex Mines Golfers Club Inc.’s “Golf-For-A-Cause”, a golfing event aimed to gather funds to send college scholars for Mining Engineering course among the children of regular employees of the Padcal Mine of Philex Mining Corp. in Tuba, Benguet posed for posterity at the short but […]

FOLLOW US

HUMOR

EDITORIAL

FRONT PAGE

EXCHANGE RATE

SALITA NG DIYOS

Ang Bagong Utos

Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan.
Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito at lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman.
I JUAN 2:15-17