|  | 

Editorial

Kababaihan kasing-halaga ng kalalakihan

img-responsive

Ang  Women’s Day ay unang isinagawa noong Pebrero 28, 1909 sa New York at kalaunan matapos ang isang taon ay ginawa itong International Women’s Day bunsod ng mga pagkilos at demonstrasyon sa New York upang maging hakbang sa pagsulong ng pantay na karapatan ng kababaihan at karapatang bumoto (women’s suffrage).

Ipinagdiriwang ng International Women’s Day ang mga nagawa ng mga kababaihan gayundin ang pagiging tagasulong nila kung pantay na kasarian (gender equality) ang pag-uusapan. Ito ay ginugunita sa loob ng mahigit isandaang taon na sa buong mundo.  Ang araw ng Marso 8 bawat taon ay nagbubuklod sa lahat ng gobyerno ng buong mundo, mga organisasyon ng kababaihan, mga negosyo at mga kawanggawa sa ilalim ng bandera ng International Women’s Day. Sa buong buwan ng Marso ay ipinagdiriwang din ang ‘Women’s Month’.

Sa International Women’s Day at Women’s Month ay ipinagbubunyi rin natin ang maraming kakaibang kontribusyong ginawa ng kababaihan anuman ang edad dito sa Pilipinas at buong mundo. Pinaparangalan natin ang mahalagang papel ng kababaihan sa ating mga komunidad, mga pagnenegosyo, sa lipunan at sa gobyerno.

Sa kabila ng ilang pag-unlad sa buong mundo ay napakaraming kababaihan ang nahaharap pa rin sa matitinding balakid ng partisipasyon sa lahat ng aspeto ng buhay. Dapat nang mabago ito, dahil ang mga kababaihan ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya at katatagan ng isang bansa at ng buong mundo.  Dahil kapag ang kababaihan ay nabigyan ng kapangyarihan, ang mga komunidad at mga bansa ay mabubuhay at uunlad.

Kaya sa taong ito ay tema ng pagdiriwang ang #Pressfor Progress kung saan ay ipaparamdam ang malakas na panawagan upang maganyak at pag-isahin ang mga kaibigan, katrabaho at buong mga komunidad na mag-isip, gumawa at maging kasariang kasali at may partisipasyon.

Tapos na ang maling pag-iisip na higit na mas mahina ang kababihan at ang pagiging sex object lamang nila. Bagkus ay kailangang mabigyan din ng kapangyarihan ang kababaihan anuman ang kanilang pinanggalingan na makamit ang kanilang pinakamataas na potensiyal at hubugin ang ating mundo. Kaya sa pagdiriwang ng International Women’s Day at Women’s Month ay dapat manatiling pinapanindiganan ang mahalagang misyon sa pagtaas ng antas ng pamumuno ng kababaihan at pagtatatag ng mas matibay na Pilipinas para sa lahat na pantay-pantay ang karapatan – sa kasarian, hustisya at representasyon maging sino ka man, babae o lalaki dahil dapat masiguro na bawat tao ay may oportunidad na magtagumpay.      PMCJr.

ABOUT THE AUTHOR