Breaking News
   |  |  | 

  Opinion You and Me

  Alamat ng Bulkan Mayon

  Noong unang panahon, sa bayan ng Bicol ay may isang napakagandang dalaga na ang pangalan ay Daragang Magayon. Dahil sa angking kagandahan ay maraming kalalakihan ang nanliligaw sa kanya. Ang kanyang ama na si Raha Makusog ay pinahihintulutan na ang dalaga na mag-asawa dahil nasa tamang edad na siya. Pero wala pang napipili ang dalaga sa kanyang mga manliligaw.

  Minsan ay nadulas si Daragang Magayon habang naliligo sa ilog at nahulog sa malalim na parte. Hindi marunong lumangoy ang dalaga. Siya ay sinagip ng dumadaan na si Panganoron na agad nabighani sa kagandahan ng dalaga. Nag-ibigan sila at nagsabi na magpapakasal. Hindi ito nagustuhan ng isa pang masugid na manliligaw na si Pagtuga at binihag nito ang ama ng dalaga. Hiniling nito na magpakasal sa kanya at dahil sa mahal na mahal ni Daragang Magayon ang ama, pumayag ito na magpakasal kay Pagtuga. Nagpunta ang dalaga sa lugar ni Pagtuga upang ibigay ang sarili at para pakawalan ni Pagtuga ang amang bihag. Nalaman ito ni Panganoron. Tinipon niya ang mga kawal at nakipagdigmaan sila upang mabawi ang mag-ama. Napatay ni Panganoron si Pagtuga at habang papalapit sa kanya si Magayon ay tinamaan ito ng sibat ng tauhan ni Pagtuga at kasabay nito ay tinaga rin ng kalaban si Panganoron at sabay silang nawalan ng buhay. Nakita ito lahat ng ama ni Magayon at sinundan at pinaslang nito ang mga pumatay kay Panganoron at Magayon.

  Bumalik sa kanyang kaharian si Raha Makusog dala ang mga bangkay ng magkasintahan. Inilibing niya amg mga ito nang magkasama sa hukay. Lumipas ang ilang araw at napansin ng mga tao na tumataas ang lupang pinaglibingan sa dalawa. Hanggang sa ito ay tumaas ng tumaas sa pagdaan ng panahon at naghugis apa. Tinawag ito ng mga tao na Mayon, hango sa pangalan ng kanilang magandang prinsesa na si Magayon.

  May mga oras na nadidinig ng mga taong bayan ang pagdagundong ng Mayon, katulad ng nangyayari ngayon. Ayon sa alamat, ito ang pagpapatunay ng matinding pagmamahalan ni Magayon at Panganoron.

  ABOUT THE AUTHOR