Saturday, October 20, 2018

NATIONAL NEWS

Gov. Imee Marcos inspired by latest Senatorial survey

Ilocos Norte Governor Imee Marcos has expressed gratitude for the support that gave her a slot in Pulse Asia’s Ulat ng Bayan survey on the 2019 senatorial elections released recently. Women dominated the top 5 of the Pulse Asia survey conducted from September 1 to 7 that sampled 1,800 registered voters 18 years old and […]

ENVIRONMENT

At 30, BRM serves as Baguio’s conscience for env’t protection

BAGUIO CITY – For three decades, the Baguio Re-greening Movement (BRM) served as Baguio’s conscience murmuring on the ears of officials. Sometimes they shout and complain to encourage everyone to help preserve and protect the environment. Department of Environment and Natural Resources (DENR) Cordillera assistant Regional Director Augusto Lagon said BRM is the “peoples’ voice. 

AGRICULTURE

NIA-CAR reports P321 million irrigation facilities damaged by “Ompong”

LA TRINIDAD, BENGUET – A total of  P321 million worth of irrigation facilities were reported destroyed in the Cordillera region caused typhoon Ompong, the  National Irrigation Administration (NIA) Cordillera said on Monday. NIA-CAR also reported that a total of 12,877 hectares of irrigation areas and more than 15,000 farmers were affected due to damaged facilities.

FOLLOW US

HUMOR

EDITORIAL

FRONT PAGE

EXCHANGE RATE

SALITA NG DIYOS

Huwag maging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid

Huwag nga ninyong hayaan na ang inyong kabutihan ay masabing masama.

Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espirutu Santo.

Sapagkat ang naglilingkod nang ganito kay Cristo ay kalugud-lugod sa Diyos, at tinatanggap ng mga tao. Kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa’t isa.

MGA TAGA-ROMA 14:16-19