Breaking News
   |  | 

  Editorial

  Taong 2018 sa ilalim ng Makamundong Aso

  img-responsive

  Ang taon ng aso ay isang panahon ng kabutihan at pagkapantay-pantay. Ang mga kontrobersiyal na mga isyu ay nabigyan ng tugon, tagumpay na mga rebolusyon, liberal na politika at opresyong politikal ay tinutulan. Integridad at katapatan ay mga katangiang magdadala sa tagumpay sa ilalim ng mapagbantay at tunay na maimpluwensiyang aso.

  Ang aso ay mas pinapaburang hayop dahil sa tapat ito sa kanilang amo. At gaya ng isang aso, ang mga ipinanganak sa taon ng aso ay nagtataglay ng kahanga-hangang kuwalidad na katapatan at may integridad.

  Tapat at mapagkakatiwalaan, ang aso ay magiging mabuting kaibigan at laging nasa iyong tabi. Ang aso lamang ang tapat na nasa iyong tabi kahit na iniwan ka na ng iba. Hindi mangingimi ang aso na magsakripisyo para sa tao at mga ideyang pinapaniwalaan nila. Patas ang aso at pinapahalagahan ang mga pangako.

  Direkta at prangka, hindi gaanong iniintindi ng aso mga mababaw na detalye at maigsi ang pasensiya sa biruan. Gusto rin ng aso ang pagiging natural. Maaari ding maging mainitin at emosyonal at mas nais nitong tumugon kaysa magplano para sa isang sitwasyon. Mas gusto ng aso na mamuhay ng malinis, isang buhay na puno ng mga prinsipiyo at dignidad at laging bukas maging tagasulong ng isang marangal na ideolohiya.

  Gustong-gusto ng aso na tumulong sa iba, mahal nito ang mga bata at masaya sa lahat ng uri ng laro at kasiyahan. Isang tunay na kampeon ng mga mas mababa, ang aso ay maaaring maging makatuwiran at galit kung nakakakita ng hindi patas na pagtrato. Ang mga katangian ng Earth Dog ay nagbibigay ng malinaw na pananaw sa tama at mali sa relasyon ng tao. Maasahan, sinsero at matapat na Earth Dog ay may dedikasyon sa hustisya.

  Kailangan ding alalahanin na ang Chinese zodiac sign ng Aso bilang simbolo ng katalinuhan at proteksiyon ay maaari ding maging sensitibong panahon ang taong 2018, na kung saan ang mga aktibista at estudyante at maging mga ordinaryong mamamayan na pakiramdam ay napagkakaitan ng pag-asa at nababalewala ay hindi mangingiming humingi ng radikal na mga pagbabago sa kondisyon ng kanilang buhay at pangalagaan ang kinabukasan ng kanilang mga anak.

  Malimit sabihin na ang mga Taon ng Aso ay naghahatid ng mga marahas na sigalot. Walang masamang gawing gabay ang mga pahiwatig ng mga zodiac sign na ito sa ilalim ng Chinese calendar, ang mas higit na pagtuunan ngayon ng pansin ay ang sariling pagmumuni-muni at pagbabago sa sarili tungo sa ikakaunlad at tunay na pagbabago… dahil IKAW pa rin ang gigiya na iyong sariling buhay. PMCJr.

  ABOUT THE AUTHOR

  <