Breaking News
   | Blog

  latest articles

  • Ilocos Sur mayor ken SB member, nasuspende

   SIUDAD TI VIGAN, ILOCOS SUR – Nasuspender ni Tagudin Mayor Roque Verzosa Jr. ken Sangguniang Bayan member Arthur Chua iti dua a bulan gapu iti saan a panagbigbig dagitoy kadagiti quarry permits nga inruar ti environment department ken probinsial a gobierno ti Ilocos Sur. Iti botos a 12-0, nagkaykaysaan ti Ilocos Sur provincial board nga…

   Read More
  • Six former rebels presented to Abra Governor

   BANGUED, ABRA – Six former rebels (FRs) were presented to Governor Maria Jocelyn V. Bernos by the 24th Infantry Battalion at the provincial capitol last November 14. These are from Tubo, Sallapadan and Licuan-Baay towns. Five of them will be enrolled under the Comprehensive Local Integration Program and each will receive P15, 000 worth of…

   Read More
  • Minas, makadadael ti nakaparsuaan ngem maysa a pagbiagan

   Mababalaw kadi dagiti umili a numanpay ammoda dagiti dakes a maited ti minas iti aglawlaw ket saanda nga agkedked nga agtrabaho kadagiti agkakadakkel a kompania ti pagminasan? Pannakadadael ti nakaiparsuaan babaen ti landslide, sink hole ken erosion, pannakatay dagiti karayan gapu ti chemical wastes, panagbalbaliw ti natural a sukog ti daga, malaksid pay kadagiti ado…

   Read More
  • Pangangalaga sa Kawan ng Diyos

   Na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, hindi sapilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo’y maging mga halimbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong Pastol, tatanggapin ninyo…

   Read More
  • Barangay business permits to sari-sari stores mulled

   With the clear intention of further empowering Barangays in the City of Baguio, City Councilor Peter Fianza filed recently a proposed ordinance seeking to authorize the 128 Barangays in the city to issue business permits to sari-sari stores as well as collect business taxes for their operations, including those with gross sales of more than…

   Read More
  • When anger must not be delayed

   Part of a teacher’s daily prayer is to have successful day in school. Successful in the sense that all the planned activities for that day will materialize and that the preparation of the teacher will not be useless. Successful in a situation that all learners are well with perfect attendance especially with the rise of…

   Read More
  • Leila, umamin na; lover nawawala

   Ganern! Parang pelikulang pang-FAMAS! Ang alin? Siyempre ang love affair of the century na nililok diumano sa ilalim ng isyu ng droga. Grabe! Talaga ngang pang-FAMAS pards. Napasikat na ang mga bida at kontrabida sa istoryang ire. Kapag sa tunay na buhay ay isasa-pelikula ito tatabo ito ng shabu, este, ng pera dahil maraming manonood!…

   Read More
  • Advocates cry to SC to let women have their contraceptives

   Depriving women access to contraceptives would further raise unwanted pregnancy rates, now at 40 percent of all pregnancies that would also lead to intergenerational poverty as more poor parents will continue to be unable to provide for many children. Just as seriously, teenage pregnancy, with the Cordillera region registering the highest number, would also go…

   Read More
  • Serve the People Brigade calls for support for disaster-stricken communities

   With the extensive and debilitating damages left by typhoons Lawin and Karen, the Serve the People Brigade (STPB) and the Peoples Welfare Commission issued its appeal for support and assistance to help the disaster survivors rise up from this situation to rebuild their lives. Government data indicate that approximately 475,000 persons were affected in the Cordillera…

   Read More

  THIS WEEK’S FRONTPAGE

  BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  NGCP NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  EDITOR’S SPILLBOX

  ABN Online Advertising

  Herbal Health City
  CVQ Design Studio
  Alekin Beach Resort
  Rose Bowl Restaurant
  Microtel Te Quiero