| Blog

latest articles

 • 100 days ni Duterte, binigbig ti CPA

  Binigbig ti Cordillera Peoples Alliance (CPA) dagiti naaramid ken naisawang ni Presidente Rodrigo Duterte a maipaay kadagiti umili iti umuna a 100 nga aldaw a panagserbina. Ngem agtultuloy latta a kritikal ti perspektibo ti grupo maipapan iti laban ti pangulo maikontra iti droga. Kinuna ni CPA chairperson Windel Bolinget, “Among the progressive statements and actions…

  Read More
 • Suspensiyon sa pagmimina, napapanahon ba?

  Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may malaking deposito ng mineral sa buong mundo na may 9M ektaryang tinatayang nagtataglay ng malaking potensiyal ng mineral. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau (MGB), ang bansa ay ikalima sa buong mundo sa overall mineral reserves, pangalawa sa ginto at pangatlo sa tanso. Mayroon ding hindi pa…

  Read More
 • Ang Diyos ay Kasama Natin

  Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya’t hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. May isang ilog na ang mga agos ay…

  Read More
 • Alderman mull probe of extrajudicial killings

  Pointing to the need to unearth the truth regarding extrajudicial killings that have occurred in the City of Baguio thru the conduct of a thorough investigation of the matter, City Councilors Arthur Allad-iw, Faustino Olowan and Leandro Yangot Jr. have filed a proposed resolution urging the Philippine National Police (PNP), the National Bureau of Investigation…

  Read More
 • Breast Cancer (Part I)

  Ang buwan ng Oktubre ay Breast Cancer Awareness Month. Ang breast cancer ay isang uri ng kanser na nakakaapekto sa suso. Bilang isang kanser, ito ay tumutukoy sa mga malignant cells o mga cell sa ating katawan na hindi mapigilan ang pagdami, na palaki nang palaki hanggang sa makasira ito sa bahagi ng katawan kung…

  Read More
 • A great teacher

  Being a teacher doesn’t mean you have the knowledge, skills and understanding you get from your educational attainment and other developments. You may have credentials that prove your quality and confidence as a teacher but it doesn’t mean that you are a great teacher. You may have all the faculties of intelligence and have not…

  Read More
 • Hearing sa Kongreso, maraming nalilito

  Baka naman di lang nalilito kundi naiinis na ang marami sa regodon ng mga hearing sa kongreso mapa-Senado at Kongreso. Una, inis dahil ang mga ito ay tinutustusan ng bayan. Na ang ibig sabihin, bawat segundo sa hearings na yan ay buwis ng bayan ang ginagastos. Nalilito rin ang marami dahil sala-salabat na ang pinupuntahan…

  Read More
 • 100 days

  Opsss, saan a 100 days sakbay ti Christmas ngem ketdi, sangagasut nga aldaw ni Presidente Rodrigo Duterte kas pangulo ti pagilian. Kas kadagiti naglabasen a pangulo, i-report da dagiti nagapuanan da iti umuna a 100 days da. Ket ti saludsod, kuntento kayo kadi iti naaramidan ni Presidente Digong? Natural, adda kuntento, adda met dagiti nakamisuot…

  Read More
 • Give HOPE a chance

  We are the Youth Organizations for HIV/AIDS Openness, Prevention, and Education (Youth HOPE Alliance) a national network of youth and student organizations that envisions a Filipino youth that makes informed choices about HIV/AIDS and their Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR), and translates these choices into concrete actions towards reduction of HIV-AIDS transmission and stigma,…

  Read More

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

FEBRUARY 19 TO 23, 2018

EDITOR’S SPILLBOX

ABN Online Advertising

Herbal Health City
CVQ Design Studio
Alekin Beach Resort
Rose Bowl Restaurant
Microtel Te Quiero