| Opinion | 

Baguio-Benguet Muslim Corner

 • Time is gold

  Wika ni Ibn Qayyim, isa sa mga pantas sa Islam, ang pag-aaksaya ng oras ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan dahil ang kamatayan ay naghihiwalay sa’yo mula sa mundo, ngunit ang pag-aaksaya ng oras ay naghihiwalay sa iyo mula sa sa dakilang Tagapaglikha. Kung may magagawa ngayon ay h’wag nang ipagpabukas pa, ayun sa…

  Read More
 • Hangad nating lahat ang mamuhay nang mapayapa

  Ito ang sagot sa liham mula sa isang kaibigan na “Bakit daw dumami ang mga Muslim dito sa lungsod ng Baguio?” Mahal kong kapatid, hindi lang po rito sa lungsod ng Baguio dumami ang mga Muslim kundi mapatimog at kanluran, nagsilipana ang mga Muslim dahil hangad nila ang mapayapang pamumuhay. Maliwanag po sa ating puso’t…

  Read More
 • Ang susi sa pag-unawa sa Islam

  Ano ang Islam? Ang Islam ay hango sa salitang Arabik na “Salam” na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang mga literal nitong kahulugan ay pagsuko, pagsunod, pagtalima o pagpapasakop, sa kanyang kaisahan sa (pagka-Diyos) bilang pagsunod sa Kanya ay itakwil ang anumang uri ng pagsamba sa Kanya nang may tagapamagitan, katambal, o karibal. Base ito…

  Read More
 • Ang pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo

  Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isa nang bansang Muslim. Ang relihiyong Islam ay 144 taon na sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo. Ito ay bansang sumasamba sa nag-iisang Diyos na tunay, ang Allah (swt). Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas…

  Read More